ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Cabecera Porque Rana

Per què RANA?

La sigla RANA és l'abreviació de Xarxa d'Ajuda a Infants Abusats , del castellà Red de Ayuda a Niños Abusados. Amb això es pretén fer visibles problemes com el maltractament infantil i l'abús sexual a menors.
Però, sabem què significa exactament abús sexual?

Abús sexual

Qualsevol forma de contacte físic, amb accés carnal o sense, imposat a un menor, fet sense violència o intimidació i sense consentiment. Pot incloure: penetració vaginal, oral i anal, penetració digital, carícies o proposicions verbals explícites.

L'abús sexual no necessàriament és una violació. Hi pot haver contacte directe, tocament de genitals i/o penetració sexual (violació o incest), però també es considera abús manipular el o la menor amb finalitats pornogràfiques, obligar-lo a observar actituds sexuals, així com parlar-li sobre temes obscens cara a cara o a través del telèfon o d'Internet.

L'abús sexual a menors ocorre a tots els estrats socials.

A
Espanya

22,5% nines i 15,2% nins
podrien patir abusos durant la infantesa i l'adolescència.
(Ministeri d'Assumptes Socials. Dr. Félix López, 1994)


A
Europa

1 de cada 5 menors
pateix qualque tipus de violència sexual.
(Consell d'Europa, 2010)


A les
Balears

12% dels estudiants de la UIB
ha reconegut haver estat víctima d'abús sexual amb contacte directe abans dels 18 anys.
(Fundació RANA - UIB, Benavente, Casado i altres, 2011)


foto-nina-porque

Els infants víctimes d'abús sexual que mantenen l'abús en secret, o els qui en “contar-ho” no són presos seriosament, corren un risc molt més gran de patir problemes psicològics, emocionals, socials i físics que la població en general. Moltes vegades aquests problemes els acompanyaran en la vida adulta.

Tot això fa que sigui tan important i urgent conscienciar i sensibilitzar la població adulta sobre la realitat de l'abús, així com dotar els més petits, mitjançant programes de prevenció, d'eines i habilitats per fer-se respectar i que entenguin que si pateixen maltractament o abús han de demanar ajuda

Pel que fa a les seqüeles de l'abús, es poden manifestar de diverses maneres. Els senyals d'alarma es denominen indicadors d'abús sexual o de situació de risc.

Cal tenir en compte que la majoria dels o les menors mai no informen del que ha ocorregut, sigui perquè no disposen del llenguatge necessari per fer-ho, atesa la seva curta edat, o perquè l'angoixa i el xantatge que fa servir la persona abusadora perquè el secret quedi entre ells els ho impedeixen. Una dificultat afegida a la identificació del problema que pateix el o la menor és que amb prou feines un 10 per cent dels abusos a menors presenta signes de violència física, la qual cosa complica encara més la detecció de les situacions d'abús.